Prijavnica FREDS SWIM ACADEMY

Vježbe u vodi za dojenčad i mališane
Poduku plivanja 4+ 
Plivajmo i igrajmo se

Ime i prezime majke:

Ime i prezime oca:

Ime djeteta (obavezno):

Prezime djeteta (obavezno):

Datum rođenja djeteta (obavezno):

OIB djeteta (obavezno):

Adresa (obavezno):

Mjesto/Pošta:

Kućni telefon:

Mobilni telefon majke (obavezno):

Mobilni telefon oca (obavezno):

E-mail adresa majke (obavezno):

E-mail adresa oca:

Željeno mjesto plivanja (obavezno):

Željeni termin plivanja (obavezno):

Odaberite ciklus:

Kako ste saznali za program:

Napomena:

Ukoliko djetetova korigirana dob ne odgovara kronološkoj dobi, te ukoliko dijete ima odstupanja u razvoju, molimo da obavezno navedite u napomenama.

Izjavljujem da sam suglas(a)na da se moje dijete i ja fotografiramo i snimamo u programu pod uvjetom da se fotografije i snimci isključivo koriste za protrebe programa (prezentacije, web, stručni radovi i sl.) DaNe

Označite okvir da prihvaćate Zlatna pravila i Kontraindikacije.